JAN PAWE£ II:

Ka¿dy musi byæ przygotowany

do tego, ¿e stanie

przed Panem i Sêdzi±.


Rozwi

Kontakt

Korespondencja

 

 Oto adres mojej skrzynki:

mirdrzewo@gmail.com

Zapraszam do pisania listów.