JAN PAWE£ II:

Ka¿dy musi byæ przygotowany

do tego, ¿e stanie

przed Panem i Sêdzi±.


Rozwi

Spis wierszy

ANTYFONY JESIENNE

"Antyfony jesienne", tworzone od jesieni 2006 do wiosny 2009 roku, zosta³y wydrukowane w czerwcu 2009 roku.NIEZGRABNA MI³O¦Æ
MY¦L¡C OJCZYZNA
ANTYFONA I
ANTYFONA II
ANTYFONA III
MARSZE MILCZENIA
KRZYK
CZEKANIE
PO BURZY
PRZED JASNOGÓRSK¡
CODZIENNO¦Æ
MATKA MOJEJ PEWNO¦CI
WARTA JESIENNA
DO TRAW
*** Pochowajcie mnie
ROZMOWA ZE SOB¡
SPOTKANIE
IDZIE ZIMA
TÊSKNOTA
POTʯNE WO£ANIE
Z NIEBA
MI£O¦CI MOJE
ZIEMIA
PAN CIÊ WYBRA£
DUCH NIE STOI W MIEJSCU
IMIONA UKOCHANYCH
KU WIO¦NIE
NAMASZCZENIE
PRYMICJE ZMARTWYCHWSTA£EGO
PRZED ¦MIERCI¡
WSZECHREKLAMA
NIE ODCHOD¬
CHCIA£BYM
WYZNANIE
CZAS I WIEDZA
STOS
KOCHAM MOJE MIASTO
CZU£O¦Æ
HELI
MODLITWA NA PIERWSZE ODWIEDZINY