JAN PAWEŁ II:

Każdy musi być przygotowany

do tego, że stanie

przed Panem i Sędzią.


Rozwiń

Spis wierszy

A JEDNAK CZAS
Tomik został wydany w klaretyńskim wydawnictwie PALABRA w Warszawie w 1997r. Zapisano tu rozmowy z duszą moja.
Być to rok Miedzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu. W tomiku znalazł się tekst hymnu kongresowego: Eucharystia i wolność.

NIEMODNY SZAL
ŹRÓDŁA
NA GORĄCYM UCZYNKU
* * * (O morze)
NIEPOJĘTE
NIERÓWNY DIALOG
DO NAZARETU
PIĘKNA
A JEDNAK CZAS
PŁACZ
* * * (Wyciągam)
PRZEZ RAMIĘ
PUSZCZA
POPATRZEĆ
ŚLEPOTA
* * * (Tęsknij)
* * * (Tylko w miłości)
SMUTEK
* * * (Pospadały już)
WINA
CIAŁO I KREW
GWIAZDA
* * * (Mówisz)
* * * (Co wiem)
WIDZENIE
* * * (Chcę sie poskarżyć)
JEREMIASZ
Z DUSZĄ I CIAŁEM
* * * (Mogłem odejść)
ADORACJA KAROLA DE FOUCAULD
* * * (O duszo moja)
* * * (Przeczuciom lepiej)
NA POSADZCE
OLŚNIENIE
* * * (Owszem)
PIEKŁO
PRAGNĄCA
* * * (Bramą zamkniętą)
GDZIE
* * * (Nie wyłamuj)
* * * (Słońce wschodzi)
DŻWIGANIE TAJEMNICY
EUCHARYSTIA I WOLNOŚĆ (Hymn)
ŚWIĘTA EDYTO
Koniec tomu: \"A jednak czas\".