JAN PAWEŁ II:

Każdy musi być przygotowany

do tego, że stanie

przed Panem i Sędzią.


Rozwiń

Spis wierszy

NA PROGU
Wydanie tego tomu w 2004 roku zbiegło się z 40-tą rocznicą moich świeceń kap?a?skich. Uk?ad wierszy oparty jest na liturgicznej strukturze Naj?wi?tszej Ofiary Eucharystycznej. Zapisany tu został ...Smak serca położonego na ołtarzu Pańskim, wci?? (niestety?) na pierwszym stopniu. Na progu.

ŚWIĘCENIA
PRYMICJE
RORATKA
GRZECH
AKT POKUTY
NA WŁASNY RACHUNEK
KYRIE ELEISON
CHRISTE ELEISON
GLORIA IN EXCELSIS DEO
CHWAŁA BOŻA NA SOBORZE
ODCIENIE
TRYUMF
SŁOWO
OTO SŁOWO PAŃSKIE
PSALM ODPOWIEDZI
WIOSENNA ANTYFONA
DAR SŁOWA
AMBONA
KAZANIE NA URODZINY
CREDO
MODLITWA WIERNYCH
CHLEB I WINO
OFIAROWANIE
DZWON
TABOR
MORZE
ORATE FRATRES
GÓRA WIERNOŚCI
WRÓĆ
SKOWRONEK
KOŚCIÓŁ
CUD PARAKLETA
PODNIESIENIE
WIELKA TAJEMNICA
BOŻE CIAŁO W PARKU
KONIUNKCJA ŚWIATEŁ
WSPOMNIENIE ŻYJĄCYCH
MOJE IMIĘ
MATKA TRZECH SYNÓW
WSPOMNIENIE ZMARŁYCH
PER IPSUM
MODLITWA DO OJCA
OTO TEN
NIEWINNY
NAJŚWIĘTSZY GRAAL
KOMUNIA ŚWIĘTA
Z AKWINATĄ
WĘDRÓWKA SERCA
PUKANIE
CIEMNA DOLINA
NA PIERWSZYM STOPNIU
TĘSKNOTA
ITE MISSA EST
Koniec tomu: "Na progu".