JAN PAWE£ II:

Ka¿dy musi byæ przygotowany

do tego, ¿e stanie

przed Panem i Sêdzi±.


Rozwi

Spis wierszy

MODLITWY PORANNE
Modlitwy przed obliczem Jezusa Mi³osiernego zapisywane rankami od pa¼dziernika 2013 roku.

PORANEK 1
PORANEK 2
PORANEK 3
PORANEK 4
PORANEK 5
PORANEK 6
PORANEK 7
PORANEK 8
PORANEK 9
PORANEK 10
PORANEK 11
PORANEK 12
PORANEK 13
PORANEK 14
PORANEK 15
PORANEK 16
PORANEK 17
PORANEK 18
PORANEK 19
PORANEK 20
PORANEK 21
PORANEK 22
PORANEK 23
PORANEK 24
PORANEK 25
PORANEK 26
PORANEK 27
PORANEK 28
PORANEK 29
PORANEK 30
PORANEK 31
PORANEK 32
PORANEK 33
PORANEK 34
PORANEK 35
PORANEK 36
PORANEK 37
PORANEK 38
PORANEK 39
PORANEK 40
PORANEK 41
PORANEK 42
PORANEK 43
PORANEK 44
PORANEK 45
PORANEK 46
PORANEK 47
PORANEK 48
PORANEK 49
PORANEK 50
PORANEK 51
PORANEK 52
PORANEK 53
PORANEK 54
PORANEK 55
PORANEK 56
PORANEK 57
PORANEK 58
PORANEK 59
PORANEK 60
PORANEK 61
PORANEK 62
PORANEK 63
PORANEK 64
PORANEK 66
PORANEK 65
PORANEK 67
PORANEK 68
PORANEK 69
PORANEK 70
PORANEK 71
PORANEK 72
PORANEK 73
PORANEK 74
PORANEK 75
PORANEK 76
PORANEK 77
PORANEK 78
PORANEK 79
PORANEK 80
PORANEK 81
PORANEK 82
PORANEK 83