JAN PAWEŁ II:

Każdy musi być przygotowany

do tego, że stanie

przed Panem i Sędzią.


Rozwiń

Cudzysłów

JAN PAWEŁ II:

Każdy musi być przygotowany

do tego, że stanie

przed Panem i Sędzią.Zbigniw Herbert:

We mnie jest płomień

 który myśliPsalm 20

Niech Pan cię wysłucha w dniu utrapienia
Blaise Pascal:


Wszystkie ludzkie nieszczęścia
biorą się stąd,

że człowiek nie potrafi usiedzieć cicho sam

 w pokoju.List do Hebrajczyków 7,25:

 

Chrystus zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi.
Stefan kard. Wyszyński:

W Wielkim Poście Kościół podejmuje ciężką walkę o dusze ludzkie, o powrót łaski uświęcającej, o nowe życie z Bogiem.

Św. Grzegorz Wielki

 

 Wszyscy słabi jesteśmy,

ale ten jest słabszy,

kto nie potrafi uznać swej słabości.Święty Augustyn:

 

Życie nasze w tym pielgrzymowaniu nie może trwać bez pokusy, ponieważ właśnie postęp duchowy dokonuje się przez pokusy.Tomasz a Kempis:

 

Kiedy człowiek dojdzie już do tego, że nie szuka pociechy w żadnym stworzeniu, wówczas dopiero zaczyna rozsmakowywać się tylko w Bogu, wówczas też z każdej sytuacji czerpie zadowolenie.Jezus do św. Faustyny:

Nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, przychodzę wpierw jako Król miłosierdzia.


Jan Paweł II

 

Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu.Święty Jan Chryzostom:

 

 

Panie, otwórz oczy mego serca, abym zrozumiał i wypełnił Twoją wolę, oświeć moje oczy Twoim światłem.Jan 16,13

 

 

Gdy przyjdzie On, Duch Prawdy,

doprowadzi was do całej prawdy.Kahlil Gibran:

 

 

Żegnając przyjaciela, nie płacz, ponieważ jego nieobecność ukaże ci to, co najbardziej w nim kochasz.BENEDYKT XVIJan Paweł II:

 

Niemowlę leżące w ubogim żłóbku: oto Boży znak (...) mały i delikatny, skromny i milczący, ale bogaty w moc Boga, który z miłości stał się człowiekiem.Jan Paweł II:

Chrześcijanie winni razem stanąć w obronie duchowych i moralnych wartości przeciw naciskowi materializmu i permisywizmu moralnego. 


BENEDYKT XVI :

 

Przemoc nie buduje pokoju, ale rodzi tylko dalsza przemoc- potęgujące się zniszczenie, które sprawia, że w ostatecznym rozrachunku przegrywają wszyscy.Benedykt XVI:


Jak ważne jest, byśmy uwierzyli w moc wiary, w mozliwość nawiązania dzięki niej bezpośredniej więzi z Bogiem!


Kard. Joseph Ratzinger:

Czym jest właściwie wiara? Wiara jest postawą człowieka wobec całej rzeczywistości, nie dającą się sprowadzić do wiedzy, nadaniem sensu, bez którego nie znalazłby człowiek dla siebie miejsca na świecie.

Kard. Joseph Ratzinger:
Obcowanie z Bogiem stanowi jeden z absolutnie fundamentalnych elementów mego życia. Gdyby Bóg nagle przestał istnieć, moja dusza nie miałaby czym oddychać.

Benedykt XVI:
Tylko miłość Boga może odnowić serce człowieka i tylko ludzkość uzdrowiona w sercu z paraliżu może powstać i iść naprzód.

Św. Efrem Syryjczyk:
Kto pragnie, ten pije z radością i nie smuci sie, że nie potrafi wypić źródła.

Jan Paweł II:
Ubóstwo, czystośc i posłuszeństwo stanowią charakterystyczne cechy człowieka odkupionego, wewnętrznie wyzwolonego z niewoli egoizmu.

Ks. Jan Twardowski:
... a przecież wszystko takie proste kiedy zbliżamy się do Boga.

Św. Bazyli Wielki, biskup:
Zanim otrzymaliśmy przykazanie miłowania Boga, już wcześniej, od urodzenia, została nam dana moc i umiejętność miłowania.

Ks. Jerzy Popiełuszko:
Cóż może się zmienić w moim postępowaniu? Nie mogę przecież przestać służyć ludziom. Dzięki Ci, Panie, że mną się posługujesz.

Ks. Jan Twardowski:
Święty Michale Archaniele z mieczem trąbą tarczą ciężką prowadź duszę do Nieba zwyczajną polną ścieżką

Jan Paweł II:
W pracy ludzkiej chrześcijanin odnajduje cząstkę Chrystusowego Krzyża i przyjmuje ją w tym samym duchu odkupienia, w którym Chrystus przyjął za nas swój Krzyż.

Jan Paweł II:
Umowy gdańskie pozostają w dziejach Polski wyrazem (...) narastającej świadomości ludzi pracy odnośnie do całego ładu społeczno-moralnego na polskiej ziemi. Sięgają one swą genezą do tragicznego grudnia 1970 roku. I pozostają wciąż zadaniem do spełnienia!

Ryszard Krynicki:
Choćbyście unicestwili wszystkie nasze świadectwa, to nawet nieme słoje drzew, to nawet nasze nieme kości powiedzą w jakich żyliśmy czasach.

Karl Rahner:


Bóg może uczynić w naszym kierunku tysiąc kroków, ale ten jeden w Jego kierunku - ten musimy zrobić sami.


Kardynał Bolesław Kominek:

Świeccy chrześcijanie są do tego powołani, żeby Kościół uobecniać i czynić go skutecznym w tych miejscach, gdzie może on tylko przez nich pozostać solą ziemi.

Jan Paweł II:

Człowiek tylko wtedy i tak długo zamknięty jest przed Bogiem, jak długo brakuje na jego ustach tych słów: \"Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko Tobie\".

Simone Weil:

Jestem zupełnie pewna, że nie ma Boga. Znaczy to, że nic rzeczywistego nie odpowiada temu, co mogę pomyśleć, gdy wymawiam to imię. Ale to, czego nie mogę pomyśleć, nie jest złudzeniem.


Gerard Manley Hopkins:
Za wszystko, co pstrokate, chwała niech będzie Panu -

Juliusz Słowacki:
Żyłem z wami - cierpiałem i płakałem z wami. Nikt mi, kto szlachetny, nie był obojętny.

Alexandre Dumas, ojciec:
Nic tak nie odurza serca niezdolnego do zdrady, jak posądzenie o nią.


George Bernard Shaw:

Najgorszym naszym grzechem wobec bliźnich nie jest nienawiść, ale obojętność.

Jose Ortega:
Delikatnie cyzelowana, troskliwie - tak jak dzieło sztuki - pielęgnowana przyjaźń, to szczyt wszechświata.

Lain:
Prawdziwa przyjaźń polega na tym, żeby pozwolić przyjacielowi być tym, kim jest i kim chce być, pomagając mu z całą delikatnością być tym, kim być powinien.

Romain Gary:
Nie można pytać życia o sens, można tylko samemu sens mu nadać.

Święty Ojciec Pio:
Trzeba być mocnym, aby stać sie wielkim: oto nasza powinność. Życie jest walką, z której nie możemy się wycofać, lecz w której musimy zwyciężyć.

Święty Ojciec Pio:
Bóg chrześcijan jest Bogiem przemiany. Wprowadzasz do swego wnętrza cierpienie, a wydobywasz z niego pokój;


Yehudi Menuhin:

Słowo, kiedy się je śpiewa, przenika do głębi duszy.


Antoni Gołubiew:

Pokój królestwa [Bożego] jest pokojem
płynącym z ufności
w ostateczne zwycięstwo sprawiedliwości i dobra;


Jan Paweł II:
Na Kalwarii,
jednocząc się z ofiarą Syna,
Maryja wnosi w dzieło zbawienia swój macierzyński wkład,


Selma Lagerlof:
Jakże silna jest miłość
po przejściu
ogniowego chrztu cierpienia!


Edyta Stein:
Jeśli się chce uczestniczyć w życiu Chrystusa, trzeba wraz z Nim przejść śmierć krzyżową:

Jan Paweł II:
Ciało i Krew Chrystusa są dane dla zbawienia człowieka, całego człowieka i wszystkich ludzi.

Św. Ojciec Pio:
Nie bój się przeciwności, ponieważ kładą one duszę u stóp krzyża, a krzyż umieszcza ją u bram nieba,

Thomas Merton
Jaki człowiek taka i jego modlitwa. To, czym jesteśmy, wynika ze sposobu naszego odnoszenia się do Boga.

Sobór Watykański II:
Bóg powołał zgromadzenie tych, co z wiarą spoglądają na Jezusa (...) i ustanowił Kościołem (...)

Prorok Ezechiel
Czyż tak bardzo mi zależy na śmierci występnego, mówi Pan Bóg, a nie raczej na tym, by się nawrócił i żył?