JAN PAWEŁ II:

Każdy musi być przygotowany

do tego, że stanie

przed Panem i Sędzią.


Rozwiń

Czyż tak bardzo mi zależy na śmierci występnego, mówi Pan Bóg, a nie raczej na tym, by się nawrócił i żył?




Więcej