JAN PAWEŁ II:

Każdy musi być przygotowany

do tego, że stanie

przed Panem i Sędzią.


Rozwiń


Tylko miłość Boga może odnowić serce człowieka i tylko ludzkość uzdrowiona w sercu z paraliżu może powstać i iść naprzód.


Miłość Boga jest prawdziwą mocą, która odnawia świat.

Z rozważania Ojca św. Benedykta XVI podczas modlitwy Anioł Pański 19.02.2006r.

Więcej