JAN PAWEŁ II:

Każdy musi być przygotowany

do tego, że stanie

przed Panem i Sędzią.


Rozwiń

Kto pragnie,
ten pije z radością
i nie smuci sie,
że nie potrafi wypić źródła.Niechaj raczej źródło porzewyższa twoje pragnienie, niżby pragnienie miało wyczerpac źródło. Jeśli ugasisz pragnienie nie wyczerpując źródła, możesz zeń pić ponownie, gdy tylko zapragniesz. Gdyby zaś z ustaniem pragnienia ustało także i źródło, to takie nad nim zwycięstwo stałoby się dla ciebie nieszczęściem.
Z komentarza św. Efrema, diakona, do czterech Ewangelii (1,18-19).

Więcej