JAN PAWEŁ II:

Każdy musi być przygotowany

do tego, że stanie

przed Panem i Sędzią.


Rozwiń

Jaki człowiek taka i jego modlitwa. To, czym jesteśmy, wynika ze sposobu naszego odnoszenia się do Boga.Człowiek, który się wcale nie modli, to ktoś, co próbował uciec od samego siebie, ponieważ uciekł od swego Stwórcy. Ale i on, chociaż traci swą rzeczywistość, jest jej bliższy niż człowiek modlący się fałszywym i kłamliwym sercem. (Thomas Merton: Nikt nie jest samotną wyspą)

Więcej