JAN PAWEŁ II:

Każdy musi być przygotowany

do tego, że stanie

przed Panem i Sędzią.


Rozwiń


Ubóstwo, czystośc i posłuszeństwo stanowią charakterystyczne cechy człowieka odkupionego, wewnętrznie wyzwolonego z niewoli egoizmu.


Wolni, aby kochać, wolni, aby służyć - tacy są mężczyźni i kobiety, którzy wyrzekają się siebie dla Królestwa niebieskiego. Gdy idą w ślady Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, przeżywają tę wolność jako solidarność, czyli uczestniczenie w trudnościach duchowych i materialnych braci.

Jan Paweł II, 1.02.2003 roku, podczas Mszy św. z okazji obchodów Dnia Życia Konsekrowanego w Rzymie.

Więcej