JAN PAWEŁ II:

Każdy musi być przygotowany

do tego, że stanie

przed Panem i Sędzią.


Rozwiń

W pracy ludzkiej chrześcijanin odnajduje cząstkę Chrystusowego Krzyża
i przyjmuje ją w tym samym duchu odkupienia, w którym Chrystus przyjął za nas swój Krzyż.Laborem Exercens, 27

Więcej