JAN PAWEŁ II:

Każdy musi być przygotowany

do tego, że stanie

przed Panem i Sędzią.


Rozwiń

Choćbyście unicestwili
wszystkie nasze świadectwa,
to nawet nieme słoje drzew,
to nawet nasze nieme kości powiedzą

w jakich żyliśmy czasach.Wiersz z okresu stanu wojennego umieszczony w tomie "Niepodlegli nicości" wydanym przez "Znak" w Krakowie w 1989 roku.

Więcej