JAN PAWEŁ II:

Każdy musi być przygotowany

do tego, że stanie

przed Panem i Sędzią.


Rozwiń


Chrześcijanie winni razem stanąć w obronie duchowych i moralnych wartości przeciw naciskowi materializmu i permisywizmu moralnego.
Więcej