JAN PAWE£ II:

Ka¿dy musi byæ przygotowany

do tego, ¿e stanie

przed Panem i Sêdzi±.


Rozwi


Chrze¶cijanie winni razem stan±æ w obronie duchowych i moralnych warto¶ci przeciw naciskowi materializmu i permisywizmu moralnego.
Wicej