JAN PAWEŁ II:

Każdy musi być przygotowany

do tego, że stanie

przed Panem i Sędzią.


Rozwiń


Jestem zupełnie pewna, że nie ma Boga. Znaczy to, że nic rzeczywistego nie odpowiada temu, co mogę pomyśleć, gdy wymawiam to imię. Ale to, czego nie mogę pomyśleć, nie jest złudzeniem.


"Siła ciążenia i łaska"

Więcej