JAN PAWEŁ II:

Każdy musi być przygotowany

do tego, że stanie

przed Panem i Sędzią.


Rozwiń

Najgorszym naszym grzechem wobec bliźnich
nie jest nienawiść,
ale obojętność.
Więcej