JAN PAWE£ II:

Ka¿dy musi byæ przygotowany

do tego, ¿e stanie

przed Panem i Sêdzi±.


Rozwi

Bóg chrze¶cijan jest Bogiem przemiany. Wprowadzasz do swego wnêtrza cierpienie, a wydobywasz z niego pokój;


odrzucasz rozpacz i widzisz jak budzi siê nadzieja.
(Francesco Morcaldi,San Giovanni Rotondo w ¶wietle franciszkanizmu, Parma 1968, s.166)

Wicej