JAN PAWEŁ II:

Każdy musi być przygotowany

do tego, że stanie

przed Panem i Sędzią.


Rozwiń

Pokój królestwa [Bożego] jest pokojem
płynącym z ufności
w ostateczne zwycięstwo sprawiedliwości i dobra;


tego, co w nas jest Boże, nad tym, co w nas jest skażone i złe. Jest on postawą heroiczną i czynną, jest dążeniem i działaniem, może się w nim mieścić nawet oburzenie i bunt(...) O ten narastający pokój, który rodzi sie z "miecza", z czynu, w walce, lecz w którym nie ma nienawiści, muszą się modlić zwłaszcza ci, którzy poznali niszczące działanie zamętu i bezładu.
Listy do przyjaciela, Znak 1987, s. 159.

Więcej