JAN PAWEŁ II:

Każdy musi być przygotowany

do tego, że stanie

przed Panem i Sędzią.


Rozwiń

Na Kalwarii,
jednocząc się z ofiarą Syna,
Maryja wnosi w dzieło zbawienia swój macierzyński wkład,


który przyjmuje postać bolesnego porodu - porodu nowej ludzkości.
(Katechezy o Maryi,63,3)

Więcej