JAN PAWE£ II:

Ka¿dy musi byæ przygotowany

do tego, ¿e stanie

przed Panem i Sêdzi±.


Rozwi

Jak¿e silna jest mi³o¶æ
po przej¶ciu
ogniowego chrztu cierpienia!
Wicej