JAN PAWEŁ II:

Każdy musi być przygotowany

do tego, że stanie

przed Panem i Sędzią.


Rozwiń

Jakże silna jest miłość
po przejściu
ogniowego chrztu cierpienia!
Więcej